Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Om toekomstbestendig te worden zet bouwbedrijf Van Wijnen in op een werkmethode die volledig afvalvrij is.

De bouwsector staat op verschillende punten onder druk. Van Wijnen Groep erkent deze positie als bouwonderneming en neemt daarin hun verantwoordelijkheid. Om toekomstbestendig te worden zet Van Wijnen in op een werkmethode die volledig afvalvrij is. Duurzaamheid en met name circulariteit vormt hierin de basis.

Een belangrijke stap is het creëren van bewustwording van de eigen organisatie als de andere partijen in de volledige keten. Als ketenregisseur wil Van Wijnen op zoek gaan naar toekomstbestendige oplossingen om te bouwen.

In de initiatieven die van Wijnen ontplooit, wil zij de opdrachtgevers, onderaannemers en (toe)leveranciers meenemen. De bouw die Van Wijnen verwezenlijkt is namelijk het resultaat van de inspanningen van een veelheid van partijen. Dé uitdaging is om deze partijen mee te nemen in de transitie naar een bewuste keuze voor de duurzame en toekomstbestendige manier van bouwen.

Tijdens het actiegerichte leertraject ontwikkelen studenten – met uiteenlopende achtergronden – adviezen en producten die bijdragen aan de ambitie naar 0% afval. Denk bijvoorbeeld aan een uitwerking van het concept (lokale en) afvalvrij bouwproject en een concreet voorstel voor de participatie van directe en indirecte ketenpartners.

Het innovatietraject is gestart in september 2022 met een verkenning op de verschillend afvalstromen en mogelijkheden die afval bieden voor (her)gebruik. Vanaf februari 2023 zal van Wijnen als ketenpartner met andere opdrachtgevers van Career Boost een ketentraject beginnen om toe te werken naar een circulaire bouwketen.

 

Innovator: Pim Opraus

Neem contact op met Pim Opraus