Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Onze innovatoren

Wij zijn de aanjagers van innovaties en nieuwe samenwerkingen in de Drechtsteden. We willen bedrijven helpen jonge professionals te vinden en te binden aan hun bedrijf. Veel werkgevers uit de regio doen mee. Daardoor vinden studenten in de Drechtsteden de boeiendste stages, innovatieve opdrachten en bijzondere samenwerkingen. En geven zij hun carrière een echte boost.

Marjet Visscher kunst en cultuur

Ik richt mij vooral op kunst & cultuur, de wijken (welzijn/zorg) en onderwijs. Het leukst vind ik het om mee te denken in vragen die te maken hebben met werken volgens nieuwe concepten en dit speelt in al deze sectoren. In de culturele sector spelen bijvoorbeeld vragen als: hoe verbinden we ons met ons publiek en met maatschappelijke vraagstukken? In het onderwijs zie ik deze beweging ook, doordat de ‘domeinen’ opvang en onderwijs steeds meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld in het concept Integrale Kindcentra. We ondersteunen nu een basisschool in deze transitie. In alle trajecten die ik nu met organisaties vormgeef, kom ik innovatievragen tegen en probeer ik samen met studenten in de rol als actie-onderzoekers, naar oplossingen te zoeken die organisaties helpen in hun uitdagingen richting de toekomst.

Edwin Boekee zorg en welzijn

Ik werk met name in de sectoren zorg en welzijn. Hier liggen enorme uitdagingen om de groeiende vraag op te vangen en innovatie zal hier een rol in moeten spelen. Met onze studenten en onderzoekers pakken we die handschoen graag op met de spelers in de regio.

Ik ben opgeleid als accountant maar al ruim 10 jaar werkzaam in Hoger Onderwijs. Innovatie en ontwikkeling zijn dingen waar ik mijn bed voor uit kom. Als team coördinator bij de ondernemersopleiding van Avans heb ik met mijn team een geheel nieuw curriculum ontwikkeld. In mijn tijd bij Yes!Delft hielp ik start-ups met hun financiele ontwikkeling en nu bij CareerBoost help ik studenten en bedrijven bij het bereiken van hun ontwikkeldoelen.

Erik van der Lichte maak- en service-industrie

De sectoren waar ik mij vooral op richt zijn de maak- en service-industrie en de waterbouw (baggerindustrie). Daar zet ik graag de meest geschikte studenten in, afhankelijk van het probleem worden de studierichtingen bepaald. Het meest effectief blijken multidisciplinaire teams, omdat problemen ook nooit monodisciplinair zijn.

Na de Koninklijke Militaire Academie heb ik een loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht in het (managen van) onderhoud aan vliegtuigen en helikopters doorlopen. Vervolgens de overstap gemaakt naar (hoger) onderwijs van de Avans Hogeschool in Breda. Eerst als docent, later als opleidingsmanager in de richting Technische Bedrijfskunde met de nadruk op het (managen van) onderhoud in de industrie. Sinds oktober 2021 Innovator bij Career Boost.

Je kunt mij benaderen met problemen in de engineering, productie en onderhoud van jullie bedrijf. Wij zullen proberen hier innovatieve oplossingen voor te bedenken, waarbij vooral de studenten van vier hogescholen en één ROC zijn betrokken. 

Pim Opraus bouw en wonen

Ik focus mij op twee sectoren: logistiek en de sector van bouw & wonen. We hebben bewust gekozen om bouw en wonen te combineren omdat innovatie in deze sector echt met de volledige keten moet gebeuren. De enorme bouwopgave in de Drechtsteden (circa 25.000 woningen erbij in 2030) is een uitdaging waar onderwijs, overheid én bedrijfsleven nauw voor moeten samenwerken. De regionale logistieke kracht in de Drechtsteden is op haar beurt ook enorm interessant. 

Het start altijd met de vraag ‘wat is hét probleem?’ of ‘wat is dé kans?’. Elk bedrijf kent zijn eigen problemen en uitdagingen waar innovatie een middel is om deze aan te pakken. Juist hierin meedenken (in plaats van adviseren) is waar ik graag aan bijdraag. Vraagstukken zoals de energietransitie en materialentransitie in de gebouwde omgeving of de digitalisering en modernisering van de logistiek zijn vraagstukken waar ik graag samen mee aan de slag ga!