Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Het baggeren van havens en waterwegen in Nederland is noodzakelijk om ze bevaarbaar te houden.

Het baggeren van havens en waterwegen in Nederland is noodzakelijk om ze bevaarbaar te houden. Er wordt in Nederland dan ook veel gebaggerd. Daar zijn vaak grote motorvermogens voor nodig, voor het verzetten en verplaatsen van grote hoeveelheden zwaar baggerslib. In veel gevallen wordt het baggerwerk verricht door dieselaangedreven baggerschepen. De grote baggerbedrijven in Nederland willen dit proces duurzamer maken. De baggerbedrijven van Oord en Boskalis en de scheepsbouwers IHC en Damen hebben zich hiervoor verenigd in de Zero Emission Dredging Hub (ZED Hub). Zij hebben zich tot doel gesteld om in de komende jaren te komen tot een baggerbedrijf dat (bijna) geen uitstoot creƫert. Ook omdat veel opdrachtgevers van baggerwerk dit als eis gaan stellen, de Nederlandse overheid voorop!

Projectleider van de ZED Hub is Arjen de Jong, hij is ook opdrachtgever voor een aantal studentenprojecten die via Career Boost tot stand zijn gekomen. In het voorjaar van 2022 zijn twee groepen studenten gestart, de ene groep met de opdracht om alternatieve brandstoffen te onderzoeken, de andere om de zakelijke haalbaarheid van duurzaam baggeren te onderzoeken. De groepen studenten zijn afkomstig van de Hogeschool Rotterdam en Avans Hogeschool. In samenwerking met de vier leden van de ZED Hub, maar ook met motorenleverancier Koninklijke van Twist, zijn daar twee mooie resultaten uit gekomen. De zakelijke haalbaarheid werd vastgesteld en de aanbeveling om waterstof als alternatieve brandstof in een verbrandingsmotor te gebruiken werd gedaan. In september 2022 is er een vervolgproject opgestart dat een business case opstelt voor duurzaam baggeren. Ook weer door studenten, nu vanuit de minor Business 2030 van Avans Hogeschool. De studenten ontvangen uitgebreide deskundige ondersteuning van Thom Sneep van IHC en Sjoerd de Groot van IHC.

Vanaf februari 2023 zal een groep van tussen de 15 en 20 studenten gaan werken aan het ontwerpen en bouwen van een door waterstof aangedreven, autonoom varend, schaalmodel van een baggerschip. Dat wordt weer een mooie volgende stap op weg naar Zero Emission Dredging, een traject dat, naar verwachting, nog wel tot 2025 zal doorlopen.

 

Innovator: Erik van der Lichte

Neem contact op met Erik van der Lichte