Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Kwalitatieve signalen van het succes

Het team van Career Boost heeft in haar eerste jaar een breed netwerk opgebouwd met bedrijven en publieke instellingen in de regio. Met dit netwerk zijn 8 innovatieagenda’s opgesteld die de basis vormden voor 55 innovatietrajecten waarbij het werkveld, studenten en onderzoekers samenwerken aan innovaties voor de regio.

Meerwaarde voor het werkveld

Uit de evaluaties met het werkveld blijkt dat Career Boost gewaardeerd wordt vanwege:

• de snelheid, het enthousiasme en de creativiteit waarmee het team trajecten ontwikkelt en teams met studenten en onderzoekers mobiliseert,
• de voortvarendheid in de aanpak en begeleiding van de meerjarige innovatietrajecten door onze innovatoren,
• de hulp die het team biedt in het vormen en activeren van een breder netwerk, onder meer met andere lokale bedrijven, politici, tech-aanbieders, labs en publieke organisaties,
• de mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines oplossingen te ontwikkelen voor actuele vraagstukken: buiten het primaire proces, tegen lage kosten,
• de versnelling die de energie en luchtigheid van studenten geeft tijdens complexe innovaties (zgn. ‘breekijzerfunctie’),
• de kennismaking die het team arrangeert tussen lokale bedrijven en toekomstige professionals (studenten) tijdens de uitvoering van trajecten en tijdens evenementen in de regio,
• de pr tijdens lokale evenementen en in lokale en social media.

Meerwaarde voor hogescholen

Career Boost heeft een bewezen impact bij hoger onderwijs in de regio:

  • dienen het primaire proces van het onderwijs
  • dragen bij aan realisatie van strategische doelen van hogescholen
  • verminderen de werkdruk bij hogescholen
  • professionaliseert (toekomstige) innovatoren

Meerwaarde voor lokale overheden

Uit de gesprekken met de gemeente Dordrecht blijkt dat Career Boost gewaardeerd wordt vanwege de vertaling van beleidsambities naar de praktijk:

• innovatietrajecten van Career Boost zijn een belangrijk breekijzers voor lokale vernieuwingen en bredere innovaties in sectorale ketens,
• grote groepen studenten komen tijdens innovatietrajecten van Career Boost in aanmerking met potentiele werkgevers in de Drechtsteden,
• het aanbod van Career Boost draagt bij aan het imago van de Drechtsteden als een studentenstad en -regio,
• Career Boost ontwikkelt en begeleidt programma’s waarmee de impact van lokale voorzieningen (zoals digitale lab, duurzaamheidsfabriek en wow-keet) aanzienlijk wordt vergroot.

Veelgestelde vragen over Career Boost

Waarom samenwerken met Career Boost?

Samenwerken met Career Boost brengt je in contact met andere bedrijven, kennisinstellingen en toekomstige medewerkers. Als onderneming kun je innovatievraagstukken laagdrempelig aanpakken.

Wat is een innovatie-agenda?

Een innovatie-agenda wordt samen met de innovator van Career Boost per branche opgesteld tijdens een innovatietafel vergadering. Het bevat de rode draad van ontwikkelingen binnen de branche, de hot topics.

Hoe lang duurt een innovatieproject? 

De innovatietrajecten samen met Career lopen over het algemeen van een half jaar tot twee jaar of langer. Dit is helemaal afhankelijk van de omvang van de opdracht.

Hoe kan ik een innovatietraject aanvragen? 

Neem contact met ons op en wij komen op korte termijn langs voor een persoonlijke ontmoeting!

Naar alle vragen